Cursus Examencommissie Wet- en regelgeving

Voor wie examencommissies

Waar bij u op locatie of bij Teelen in Wilp

Deelnemers maximaal 12

Duur 1 dag

Informatie aanvragen

De wet schrijft voor hoe taken zijn verdeeld, maar biedt juist ook heel veel ruimte. Dat maakt soms onzeker. Teelen ziet veel examencommissies in de praktijk en kan putten uit een schat aan ervaring en praktijkvoorbeelden. Wij delen die kennis graag met u.

Cursusinhoud

In deze cursus leert u met welke wet- en regelgeving u als examencommissie te maken heeft. De vertaling naar de praktijk staat daarbij centraal. Aan de hand van best practices en uw eigen casussen krijgt u antwoord op de vraag: Wat staat er in de wet en wat moet ik ermee?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • wet- en regelgeving;
  • werkwijze en positie van de examencommissie;
  • instrumenten van de examencommissie;
  • examencommissie bij fraude, bezwaar en beroep;
  • zelfevaluatie: hoe staat uw examencommissie ervoor?;
  • examencommissie als professioneel team.

Mogelijkheden

Heeft u geen groep om een in-company traject mee te gaan volgen? Kijk dan bij ons aanbod voor open inschrijving of neem contact met ons op.