Cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie HO

Voor wie iedereen die in het hoger onderwijs betrokken is bij examinering

Waar Meetingplaza Utrecht

Duur 3 dagen

Informatie aanvragen

De politiek verwacht veel van examencommissies, die de laatste jaren steeds meer gewicht krijgen. Er wordt van u als examencommissielid verwacht dat u de kwaliteit van de opleiding in de gaten houdt en de toetsing en het eindniveau binnen deze opleiding kunt borgen door een
kwaliteitssysteem in te richten. Daarnaast spelen tegengestelde belangen een grote rol in deze functie. U bent als examencommissielid in dienst van de hogeschool, maar moet tegelijkertijd onafhankelijk zijn. Een belangrijke taak, maar zeker niet eenvoudig. Dit vraagt kennis van actuele wet- en regelgeving. Bent u op dit moment in staat om invulling te geven aan de deze onafhankelijke positie? In deze cursus wordt u hiervoor opgeleid!

Deze cursus bieden we aan in samenwerking met onze partner SBO. Bekijk alle informatie via de opleidingspagina op de website van SBO!

Certificering

Bij deze cursus is ook certificering en opname in het landelijke NVE-register mogelijk. Lees hierover meer op onze certificerings-pagina.