Cursus Toetsconstructie

Voor wie opleiders, docenten, leden van toetscommissies en examencommissies, examinatoren, vraag- en examenconstructeurs

Waar bij u op locatie of bij Teelen in Wilp

Deelnemers maximaal 10

Duur 2 dagen

Informatie aanvragen

Goede toetsen maken is een vak apart. U moet niet alleen bepalen wat u gaat vragen, maar ook hoe u dat gaat vragen. Het moet voor de kandidaat duidelijk zijn wat u wilt weten, zonder dat u het juiste antwoord weggeeft. En als u het antwoord van de kandidaat hebt, moet dat nog op een objectieve manier worden beoordeeld. In deze cursus leert u de ins en outs van toetsconstructie.

Voorkennis

Toetsconstructie is een cursus op hbo/academisch niveau, waarbij een goede schrijfvaardigheid is vereist. Ervaring met het ontwikkelen van leermiddelen, leerdoelen, kwalificatiestructuren en competentieprofielen is gewenst.

Voorbeelden uit uw organisatie

We vragen u om vooraf voorbeelden van toetsvragen met antwoorden aan te leveren. Bij voorkeur voorbeelden die verschillende ontwikkelaars hebben gemaakt. Ook toetsmatrijzen, toetstermen en leerdoelen zijn welkom.

Cursusinhoud

De cursus Toetsconstructie is een workshopachtige, actieve training. De theorie is verweven met opdrachten die zijn toegespitst op uw eigen praktijksituaties. Na de eerste dag krijgt u een huiswerkopdracht die op de tweede dag wordt besproken en waarbij de docent individuele feedback geeft.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • formuleren van concrete leerdoelen/toetstermen;
  • indelen van leerdoelen/toetstermen op basis van een taxonomie;
  • werken met een toetsmatrijs;
  • construeren van gesloten en open toetsvragen, en/of opdrachten;
  • bespreken van de huiswerkopdracht;
  • samenstellen van toetsen;
  • interpreteren van een toets- en itemanalyse;
  • inzetten van een digitaal toetssysteem.

De exacte inhoud wordt in overleg met u vastgesteld. De cursus kan ook in het Engels worden gegeven.

Certificering

Bij deze cursus is ook certificering en opname in het landelijke NVE-register mogelijk. Lees hierover meer op onze certificerings-pagina!

Mogelijkheden

Heeft u geen groep om een in-company traject mee te gaan volgen? Kijk dan bij ons aanbod voor open inschrijving of neem contact met ons op.