Cursus SKE

Voor wie docenten, leden van toetscommissies, examencommissies en curriculumcommissies, toetsdeskundigen en onderwijskundigen

Waar bij u op locatie of bij Teelen in Wilp

Deelnemers maximaal 10

Duur doorlooptijd van 8 weken, waarin 2 cursusdagen, huiswerk en contactmomenten via e-mail en chat

Informatie aanvragen

De Senior Kwalificatie Examinering is in het hoger onderwijs bedoeld voor degenen die zich op een hoger niveau dan de BKE bezighouden met toetsing. Zij begeleiden BKE-ers, dragen bij aan het toetsbeleid en toetsprogramma, en/of dragen zorg voor de toetskwaliteit.

Voorkennis

U moet voldoen aan de BKE-leeruitkomsten.

Voorbereiding op SKE-certificering

De opdrachten die u in deze cursus maakt, mag u gebruiken voor het portfolio van uw SKE-certificering. Lees hier meer over op onze certificerings-pagina!

Cursusinhoud

 • de kaders van de SKE:
  • ‘Vreemde ogen dwingen’ (de Commissie Bruijn), ‘Verantwoord toetsen en beoordelen in het hoger onderwijs’ (BKE en SKE), ‘Beoordelen is mensenwerk’, ‘Zienderogen vooruit’ en meer;
  • de toetscyclus en het toetsweb;
  • het krachtenveld van de SKE.
 • uw visie op leren en toetsen:
  • de visie van uw instelling;
  • de visie vertaald naar de praktijk.
 • bijdragen aan het toetsbeleid:
  • verantwoordelijkheid voor het toetsbeleid;
  • kwaliteit leveren versus kwaliteit borgen;
  • processen en richtlijnen voor het ontwikkelen, afnemen en beoordelen van toetsen en toetsbeleid;
  • aansluiten bij de visie op leren en toetsen.
 • vormgeven van externe validering:
  • aanbevelingen van de commissie Rullman (‘Zienderogen vooruit’);
  • externe validering van docentprofessionalisering;
  • externe validering van kennistoetsen;
  • externe validering van competenties en vaardigheden;
  • externe validering van het niveau van eindwerkstukken.
 • toetsontwerp vanuit het toetsprogramma en toetsbeleid:
  • ontwerpen van toetsen;
  • ontwerpen van richtlijnen voor het hanteren van beoordelingsmodellen.
 • opstellen van een toetsplan.
 • kwaliteitsborging van examens en tentamens:
  • instrumenten voor borging;
  • evalueren van toetsresultaten en verbetermaatregelen;
  • scholingsbehoeften voor examineren en formuleren van leeruitkomsten.
 • begeleiden van BKE’ers en beoordelen van toetsen van collega’s:
  • theoretische onderbouwing van feedback op toetsen;
  • communicatie met collega’s en geven van feedback;
  • dilemma’s bij dubbele petten;
  • vertalen van observaties naar verbeteracties.
 • implementatie van de BKE en het toetsbeleid:
  • toetsbeleid uitdragen en delen met het team;
  • vormgeven van BKE-scholing en de voors en tegens hiervan;
  • vaststellen of indicatoren zijn bereikt (portfoliobeoordeling, peer-assessments, toetsexpertcommissies, toetscommissies);
  • veranderprocessen en hoe om te gaan met weerstand.

De exacte inhoud wordt in overleg met u vastgesteld. De cursus kan ook in het Engels worden gegeven.

Mogelijkheden

Heeft u geen groep om een in-company traject mee te gaan volgen? Kijk dan bij ons aanbod voor open inschrijving of neem contact met ons op.