Cursus BKE

Voor wie examinatoren in het hoger onderwijs

Waar bij u op locatie of bij Teelen in Wilp

Deelnemers maximaal 10

Duur doorlooptijd van 7 weken, waarin 2 cursusdagen, huiswerk en contactmomenten via e-mail en chat

Informatie aanvragen

Met de Basis Kwalificatie Examinering tonen docenten in het hoger onderwijs aan dat ze in staat zijn om hun taken als examinator uit te voeren. Ze beheersen de toetscyclus van ontwerp tot afname, verwerking en verbetering.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze cursus, maar u werkt wel als (toekomstig) examinator in het hoger onderwijs.

Voorbereiding op BKE-certificering

De opdrachten die u in deze cursus maakt, mag u gebruiken voor het portfolio van uw BKE-certificering. Lees hier meer over op onze certificerings-pagina!

Cursusinhoud

In deze cursus volgen we zoveel mogelijk de toetscyclus van de expertgroep BKE/SKE:

 • basisontwerp:
  • formuleren van expliciete leeruitkomsten;
  • taxonomie in de praktijk;
  • de toets in relatie tot het toetsbeleid en het toetsprogramma:
   • toetsbeleid en toetsprogramma vertaald naar de praktijk van de docent;
   • verschillende functies van toetsen.
 • construeren van een toetsmatrijs:
  • toetsmatrijs, de blauwdruk van een toets;
  • kiezen van toetsvormen;
  • van toetsmatrijs naar toets.
 • construeren van een toets:
  • construeren volgens voorschriften:
   • gesloten vragen;
   • open vragen inclusief antwoordmodellen en scoringsvoorschriften;
   • opdrachten inclusief beoordelingsformulieren en scoringsvoorschriften.
  • kiezen van passende vraagsoorten en vraagvormen;
  • kiezen van een cesuur.
 • afnemen, beoordelen, verwerken en analyseren:
  • gelijke afnamecondities;
  • de (on)mogelijkheden van betrouwbaar beoordelen;
  • analyseren en verbeteren van de beoordelaarsbetrouwbaarheid;
  • interpreteren van statistische analyses.
 • registreren en communiceren:
  • feedback geven bij toetsresultaten.
 • evalueren en verbeteren:
  • verbeteren van toetsvragen aan de hand van een itemanalyse;
  • formuleren van verbeterpunten voor het toetsproces, toetsprogramma en toetsbeleid.

De exacte inhoud wordt in overleg met u vastgesteld. De cursus kan ook in het Engels worden gegeven.

Mogelijkheden

Heeft u geen groep om een in-company traject mee te gaan volgen? Kijk dan bij ons aanbod voor open inschrijving of neem contact met ons op.