Constructievoorschrift voor open vragen: Ov-3

Constructievoorschrift Ov-­3: De vraag moet duidelijk zijn (en een duidelijke antwoordinstructie bevatten voor de kandidaat)

Kwaliteitseis: Objectief/Efficiënt

De vraag moet grammaticaal en qua spelling juist zijn. Daarnaast moet de vraag qua taalniveau aansluiten bij de doelgroep en moet u het gebruik van vage termen vermijden (zie ook constructie voorschrift Si-3). Zorg ervoor dat de vraag leidt tot het gewenste antwoord.

Hoe het niet moet:
Vraag: Kun je de vier functies van het document aan de klant noemen?
Vraag: De aarde warmt op. Zal het waterpeil van de Noordzee hierdoor stijgen of dalen?

Bij deze formulering van de vragen volstaat het antwoord ‘ja’ en zijn het dus eigenlijk gesloten vragen. En dat was natuurlijk niet de bedoeling van de constructeur.

Hoe het wel moet:
Vraag: Wat zijn de functies van het document?
Vraag: De aarde warmt op. Welk gevolg heeft dit voor het waterpeil van de Noordzee?
Of als gesloten vraag: De aarde warmt op. Welk gevolg heeft dit voor het waterpeil van de Noordzee?
A. het waterpeil blijft gelijk
B. het waterpeil zal dalen
C. het waterpeil zal stijgen

Probeer bij de vraag duidelijke antwoordinstructies of -restricties te geven, zodat precies duidelijk is welk antwoord u verwacht. De antwoordinstructie in onderstaand voorbeeld is niet duidelijk.

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.