Constructievoorschrift voor open vragen: An-1

Constructievoorschrift An-1: Het antwoordmodel mag niet tot discussie tussen beoordelaars of deskundigen leiden

Kwaliteitseis: Objectief

Of aan dit constructievoorschrift is voldaan, ligt vaak aan de vraag en niet zozeer aan het antwoord model. De vraag is dan zodanig gesteld dat antwoorden die niet in het antwoordmodel staan toch verdedigbaar zijn. Bij kwaliteitseis Ov-6 zijn hiervan voorbeelden opgenomen. Maar ook het antwoordmodel zelf moet zodanig zijn geformuleerd dat er geen discussie kan ontstaan.

Hoe het niet moet:
Vraag: Wie was een betere minister-president: Wim Kok of Jan Peter Balkenende? Geef twee argumenten voor je keuze.
Antwoordmodel: Wim Kok (1 punt).
De volgende argumenten zijn 1 punt waard.

  • Omdat hij van de PvdA was.
  • Omdat hij meer ervaring had.
  • Omdat onder hem minder kabinetten zijn gevallen.
  • Omdat hij eerst vakbondsleider is geweest.
  • Omdat hij meer heeft bereikt op het gebied van de werkgelegenheid

Over dit antwoordmodel kan discussie ontstaan. Ten eerste zal niet elke deskundige het eens zijn met het correcte antwoord en ook op een deel van de argumenten is nogal wat af te dingen. Het antwoordmodel moet zodanig zijn geformuleerd, dat elke beoordelaar én elke deskundige zich erin kan vinden.

Hoe het wel moet:
Vraag: Wie was een betere minister-president: Wim Kok of Jan Peter Balkenende? Geef twee argumenten voor je keuze.
Antwoordmodel: De kandidaat krijgt geen punten voor de gemaakte keuze. Beide antwoorden zijn even correct. De punten worden gegeven voor de argumentatie.
Instructies: Beoordeel alleen de eerste twee argumenten als de kandidaat er meer geeft. Een correct gebruikt argument dat voldoende aansluit bij de keuze is 1 punt waard. Denk daarbij aan:

  • een waardering van de leidinggevende capaciteiten;
  • een waardering van de kwaliteit van de kabinetten;
  • een waardering van de duur van de kabinetten of de totale regeerperiode;
  • een waardering van het gevoerde beleid.

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.