Constructievoorschrift voor gesloten vragen: Al-2

Constructievoorschrift Al-2: De alternatieven moeten qua lengte, woordgebruik en formulering met elkaar vergelijkbaar zijn ( homogeniteit)

Kwaliteitseis: Specifiek

Dit constructievoorschrift heeft sterk te maken met Si-2. Het is van belang dat de sleutel en de afleiders onderling vergelijkbaar zijn, om de kandidaat geen onbedoelde aan-wijzingen voor het juiste antwoord te geven.

Hoe het niet moet:
Vraag:Hoe moet een heftruck worden geparkeerd als deze tijdelijk niet wordt gebruikt?
A. in de accuruimte voor het opladen
B. in de buurt van de plek waar men bezig is met de vorken naar beneden
C. op een daarvoor bestemde plaats buiten de transportroute, met de vorken plat op de grond, de handrem aangetrokken en de contactsleutel eruit (*)
D. op een plaats buiten de transportroute

Kandidaten die de stof niet goed beheersen, kunnen uit de lengte en de gedetailleerdheid van alternatief C afleiden dat dit het juiste antwoord is.

Hoe het wel moet:
Vraag: Als een heftruck tijdelijk niet wordt gebruikt, moet deze buiten de transportroute worden geparkeerd. Aan welke eis moet bij het parkeren nog meer worden voldaan?
A. De contactsleutel moet in het contact.
B. De handrem moet zijn aangetrokken. (*)
C. De vorken moeten op werkhoogte zijn gebracht.

Het is van belang dat de sleutel en de afleiders ook qua formulering vergelijkbaar zijn met elkaar, om de kandidaat geen ongewenste aanwijzingen te geven voor het juiste antwoord.

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.