Constructievoorschrift Opdrachten: Ik-4

Constructievoorschrift Ik­4: De instructie voor de kandidaat moet informatie bevatten over de manier waarop de opdracht moet worden uitgevoerd en welke hulpmiddelen daarbij mogen worden gebruikt

Kwaliteitseis: Objectief/Efficiënt/Transparant

De instructie moet informatie bevatten over de manier waarop de opdracht moet worden uitgevoerd (bijvoorbeeld individueel/in groepen, digitaal/mondelinge presentatie/op papier) en welke hulpmiddelen de kandidaat mag gebruiken (bijvoorbeeld wetboeken, rekenmachine, softwarepakket, UV-lamp, soort schoenen, kleding, te hanteren meetinstrumenten). Daarnaast moet worden beschreven in welke vorm de uitwerking moet worden aangeleverd (bijvoorbeeld een document in MS Word), op welke manier (via e-mail of een leeromgeving) en op welk moment (deadline) deze moet worden ingeleverd. De laatste drie onderdelen noemen we ook wel een inleverinstructie.

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.