Constructievoorschrift Opdrachten: Bm-­2

Constructievoorschrift Bm-­2: Het beoordelingsmodel moet een duidelijke instructie voor de beoordelaar bevatten

Kwaliteitseis: Objectief

Deze instructie is erop gericht zoveel mogelijk eenduidigheid in de beoordelingen te verkrijgen, als aanvulling op de beoordelingscriteria.
_____________________________________________________________________
Instructies voor de beoordelaar, naast de beoordelingscriteria, zijn bijvoorbeeld:
 • voorbeelduitwerkingen;
 • een alternatieve formulering of een alternatief antwoord dat ook goed mag worden gerekend;
 • antwoorden die echt fout zijn;
 • informatie over uitzonderingen;
  • Moeten er punten worden afgetrokken voor spelling- of grammaticafouten? Zo ja: hoeveel?
  • Wat moet de beoordelaar doen als de kandidaat meer heeft gedaan dan in de opdracht werd gevraagd, maar daarbij wel een paar fouten heeft gemaakt?
  • Wat moet de beoordelaar doen als de opdracht is uitgevoerd in een context die complexer is dan eigenlijk de bedoeling was en daardoor fouten zijn gemaakt?
  • Moeten er punten worden afgetrokken als de kandidaat meer of minder woorden gebruikt dan in de instructie is aangegeven? Zo ja: hoeveel?
_____________________________________________________________________

Als het beoordelingsmodel ruimte biedt voor het geven van feedback of het plaatsen van opmerkingen bij de beoordeling, geeft u in de instructie ook aan hoe de beoordelaar hiermee moet omgaan. Is de feedback bedoeld voor de kandidaat, of zijn het bijvoorbeeld alleen persoonlijke aantekeningen die de beoordelaar gebruikt als hij zijn beoordeling bespreekt met de medebeoordelaar of de kandidaat? Moet de beoordelaar feedback of een opmerking plaatsen bij elk criterium? Het is in ieder geval belangrijk dat de feedback en/of opmerkingen aansluiten bij het gegeven oordeel.

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.