Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs 20 en 21 maart 2018