Toetssysteem TestVision Online

Sinds 2011 is TestVision Online beschikbaar. TestVision Online ondersteunt u volledig webbased bij de ontwikkeling, afname en statistische analyse van vragen en toetsen. In het oog springende eigenschappen van TestVision Online zijn:

  • Volledig webbased ontwikkelen en afnemen
  • Een grote diversiteit aan vraagvormen (deels nog in ontwikkeling)
  • Opgezet vanuit onderwijskundige inzichten: goede scoringsregels, werken met een toetsmatrijs
  • Zeer gebruikersvriendelijke opzet en goede beheermogelijkheden
  • Uitgebreide mogelijkheden voor statistische analyse
  • Geschikt voor zeer grote aantallen


Bezoek onze TestVision site voor een uitgebreide beschrijving van de functionaliteiten van TestVision Online.