Toetsservices: Inrichten van het toetsbeleid en het toetsproces

Bij het inrichten van een toetsbeleid en een toetsproces spelen onderwijskundige, organisatorische en (bij digitaal toetsen) ook technische vraagstukken een rol. U kunt dan denken aan:

  • Welke kennis en vaardigheden worden getoetst?
  • Hoe sluiten we aan op de competentieprofielen en de opleidingen?
  • Op welke momenten gaan we toetsen?
  • Gaan we digitaal of op papier toetsen?
  • Wat doen we met de toetsresultaten?
  • Welke vraagvormen gaan we gebruiken? Maken we de overstap van uitsluitend multiple choice vragen naar bijvoorbeeld ook hotspot- en matchvragen?
  • Hoe ziet het toetsreglement eruit?
  • Moet een toetscommissie worden ingesteld die verantwoordelijk is voor een goede gang van zaken?
  • Hoe vindt gegevensuitwisseling met bijvoorbeeld een Learning Management Systeem plaats?


Toetsing is een cyclisch proces. Wij kunnen u adviseren over de invulling van uw toetsbeleid, u helpen bij de analyse van uw toetsproces en u ondersteunen bij de implementatie ervan. Uiteraard kan hierbij ook ons toetssysteem TestVision worden ingezet.

Werken, leren, toetsen: een totaalplaatje

Nadruk op ontwikkelen in plaats van afrekenen

Toetsreglement