Toetsservices: Ontwikkelen van vragen en toetsen

Het ontwikkelen van professionele vragen en toetsen begint met het opstellen van een praktijkgerichte, heldere toetsmatrijs. In een toetsmatrijs wordt vastgelegd:

  • welke (aan de praktijk ontleende) leerdoelen de basis vormen voor de toets
  • op welk niveau de leerdoelen moeten worden uitgewerkt in de vragen (bijvoorbeeld: kennis, begrip of toepassen)
  • uit hoeveel vragen de toets bestaat en hoe de vragen over de leerdoelen worden verdeeld


Vervolgens moeten de vragen worden gemaakt. En dat is moeilijker dan vaak wordt gedacht. Wij slagen regelmatig voor een toets zonder de leerstof te hebben gezien. Dit komt niet door onze goede algemene ontwikkeling, maar doordat wij de valkuilen bij het ontwikkelen van vragen kennen. Wij kunnen het totale ontwikkeltraject voor u verzorgen: u levert de leerstof aan waarover moet worden getoetst en wij ontwikkelen daarbij een toetsmatrijs met bijbehorende vragen en toetsen. Desgewenst in TestVision of in een ander toetssysteem. Maar uw eigen inhoudsdeskundigen kunnen ook zelf de toetsvragen maken, waarna wij de vragen redigeren en waar nodig ondersteuning bieden.

Een veelvoorkomende valkuil

Het kan ook anders

Toetsen van verkeersinzicht in het theorie-examen