Projectmanagement

De meeste projecten mislukken bij de start. Daarom besteden wij veel tijd aan het:

  • afbakenen van het projectresultaat en de projectaanpak
  • onderkennen en reduceren van de belangrijkste afbreukrisico’s

Hierdoor is bijvoorbeeld vooraf duidelijk wat de omvang van een e-learningapplicatie, een toets of schriftelijk materiaal zal worden en welke inzet van de opdrachtgever wordt verwacht. Als afbakenen niet mogelijk is of als de afbreukrisico’s groot zijn, stellen wij voor om eerst een vooronderzoek uit te voeren.

Wij blijven nagenoeg altijd binnen het budget en wij halen de afgesproken planning. Dreigt het budget tijdens het project toch overschreden te worden (dat is bijna altijd terug te voeren op gewijzigde uitgangspunten), dan bespreekt de projectmanager met de opdrachtgever welke mogelijkheden wij zien om alsnog binnen het budget te blijven. Wij vragen liever vooraf toestemming dan achteraf vergiffenis.

In projecten die wij van A tot Z zelf uitvoeren, leveren onze projectmanagers geen inhoudelijke bijdrage. Zij sturen het project alleen op tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.

De inzet van onze ervaren projectmanagers beperkt zich niet tot onze eigen projecten. Wij brengen ook uw projecten met een onderwijskundige component graag tot een goed einde.


Zelf doen?

U wilt een eigen projectmanager inzetten, maar die mist kennis, vaardigheden of ervaring? Wij beoordelen uw projectplan, leggen uit waarom onze projecten wel op tijd en binnen budget worden uitgevoerd en ondersteunen uw projectmanager in de praktijk.

Voorbeeldprojecten

Projectmanagement methode

Door de wol geverfd

De minimalistische en visuele principes laten zich als volgt samenvatten: