Instrumenten voor kennismanagement

De juiste kennis bij de juiste persoon, op het juiste moment en op de juiste wijze. Dat is de kern van kennismanagement. Om dit te realiseren, zijn er vele benaderingen. Wij kiezen een praktische insteek en ontwikkelen (geautomatiseerde) instrumenten op maat, die ondersteuning bieden bij het in kaart brengen, beoordelen en delen van aanwezige kennis.

U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een kenniskaart en een competentiebeoordelingssysteem, maar ook aan huisstijlsjablonen in MS Word of MS PowerPoint waardoor opleidingen worden verkort. En natuurlijk aan TestVision: ons toetssysteem waarmee u scherp zicht krijgt op het kennisniveau van medewerkers.


Zelf doen?

Juist in kennismanagementtrajecten is nogal eens behoefte aan een expert van buiten de eigen organisatie: iemand die afstand heeft tot de dagelijkse gang van zaken en al veel vaker met dit bijltje heeft gehakt. Wij kunnen ook vanuit een adviesrol ondersteuning bieden bij de realisatie van een effectiever kennismanagement in uw organisatie.


Voorbeeldprojecten

FUWASYS: de standaard voor de overheid

De minimalistische en visuele principes laten zich als volgt samenvatten: