E-learning: Vrijheid én efficiëntie

Wij hanteren een eigen concept voor de ontwikkeling van op internettechnologie (HTML, Javascript, Flash) gebaseerde e-learningapplicaties.

Hierbij werken onderwijskundigen, inhoudsdeskundigen, vormgevers, multimedia-ontwikkelaars en systeemontwikkelaars samen aan uw applicatie. Zij hebben alle vrijheid om een creatief didactisch concept en een vormgeving te kiezen die maximaal aansluiten bij de inhoud, de doelgroep en de technische, financiële en organisatorische uitgangspunten. Zonder rekening te hoeven houden met de (onderwijskundige en technische) beperkingen van een standaardtool.

Slim hergebruik van eerder ontwikkelde elementen en een standaardindeling van brondocumenten zorgen voor een efficiënte manier van werken.

Wij zijn technisch volledig onafhankelijk. Onze e-learningapplicaties draaien op een webserver, maar ook rechtstreeks van een harde schijf of cd-rom. Wij kunnen koppelen op basis van de SCORM en de AICC standaard, maar wij ontwikkelen ook koppelingen op maat.

U kiest voor snel of goedkoop?

Standaardtools